Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

JARETTE
Rannanperäntie 173, 38800 Jämijärvi, Suomi
Y-tunnus: 2875200-1

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
JARETTE
Rannanperäntie 173, 38800 Jämijärvi, Suomi
jarette@jarette.fi


Rekisterin pitämisen peruste:

 • henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella
 • henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

 • asiakassuhteen ylläpitäminen, hoitaminen, markkinointi ja kehittäminen sekä analysointi ja tilastointi
 • palveluidemme tuottaminen, tarjoaminen ja kehittäminen

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri voi sisältää mm. seuraavia tietoja:

 • yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus)
 • nimi
 • osoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, sähköpostiviestit
 • tiedot tilatuista ja tarjotuista tuotteista ja palveluista

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjälle.

 • Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 • Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 
 • On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 • Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 • Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
 • Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään tilaus- tai yhteydenottolomakkeen kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja sopimuksista
 • asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan
 • julkisista tietolähteistä

Käsittelyn kesto

 • henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii
 • markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse, lähettämällä kiellon rekisterinpitäjälle.

Henkilötietojen käsittelijät

 • rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät
 • yhtiöt, jotka vastaavat verkkosivuistamme, maksunvälityksestä, kuljettamisesta ja kirjanpidostamme

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu asianmukaisilla käyttäjätunnuksilla, salasanoilla ja tietoturvamenetelmillä. Manuaalinen tietoaineisto säilytetään lukitussa tilassa. Tarpeeton aineisto tuhotaan tietoturvallisesti .